Iné typy striech a obnovovacích prác:

strechy pokryté eternitom a plechom

ploché strechy s použitím izolačnej lepenky

strechy pokryté vlnitými eternitovými tabuľami, oceľovým a trapézovým plechom

tepelná a hydroizolácia plochých striech

Obnova striech budov pokrytých plochými bridlicovými šindľami

farebnou vzorkovanou krytinou

Oblasti použitia

Ponúkaná metóda je vhodná na obnovu zastaralých a popraskaných a zatekajúcich striech obytných a verejných budov, pokrytých plochými bridlicovými šindľami, bez demontáže starej strešnej krytiny. Technológia je vhodná na pokrytie obytných budov, ako aj prístavieb. Izolačná lepenka sa pripevní na očistený povrch bridlíc pomocou plameňového tavenia. Práce spojené s obnovou strechy neprekážajú normálnemu životu a prevádzke v budove.

Výhody technológie

Použité materiály: Polyesterová bitúmenová lepenka značky MINERAL DESIGN
Výrobca: INDEX S.p.A. Verona, Taliansko

Orientačný výpočet ceny

Orientačný výpočet ceny obsahuje vo variante:

 m2
 Sk
 €