Iné typy striech a obnovovacích prác:

strechy pokryté plochými bridlicovými šindľami

strechy pokryté eternitom a plechom

strechy pokryté vlnitými eternitovými tabuľami, oceľovým a trapézovým plechom

tepelná a hydroizolácia plochých striech

Obnova plochých striech s použitím izolačnej strešnej krytiny

Plochá strecha

Izolačné práce vykonávame použitím vysokokvalitnej izolačnej strešnej krytiny napustenej modifikovaným bitúmenom CASSALI EXTENZA od talianskeho výrobcu CASSALI, výroba ktorej je pod stálou kontrolou. Nami použité a zabudované materiály disponujú certifikátmi ISO 9001 a ISO 9014.

EXTENSA - FIL

Modifikovaný elastomerický asfaltový pás s výztužnou vložkou s polyesterového rúna s vynikajúcimi fyzikálnymi parametrami (mechanická pevnosť, elasticita pri nízkych teplotách, dlhá životnosť).

Zloženie

Lícová strana: izolačný bitúmenový pás EXTENSA - FIL dodávame s ochranným bridlicovým posypov v sivej, zelenej a červenej farbe pod názvom EXTENSA - FIL 45200 v hmotnostiach 4, 4,5 a 5,5 kg/m2, resp. s ochranným nástrekom na lícovej strane pod obchodným názvom EXTENSA - FIL 30200 aleb 40200 v hrúbkach 3 a 4 mm.
Spodná strana je opatrená tavnou fóliou proti zlepeniu.

Použitie

V najnáročnejších podmienkach pozemného a inžinierskeho staviteľstva (izolácie základových dosiek proti spodnej a tlakovej vode).
Prevádzanie izolačných systémov jedno i viacvrstvých na strechách plochých aj šikmých, na nadzemných strešných konštrukciách, terasách a balkónoch.

Technologický postup

Ľahko nataviteľný pás pomocou propán-butánových horákov.

Orientačný výpočet ceny

Orientačný výpočet ceny obsahuje:

 m2
 Sk
 EUR