Iné typy striech a obnovovacích prác:

strechy pokryté plochými bridlicovými šindľami

ploché strechy s použitím izolačnej lepenky

strechy pokryté vlnitými eternitovými tabuľami, oceľovým a trapézovým plechom

tepelná a hydroizolácia plochých striech

Obnova starých striech pokrytých eternitom a plechom

bez nutnosti ich odstránenia – demontáže

Oblasti použitia

Opísaný postup ponúka možnosť obnovy eternitových zostarnutých, popraskaných a zatekajúcich striech obytných i verejných budov bez nutnosti demontáže pôvodnej krytiny. Táto technológia je vhodná pre strechy obytných i vedľajších budov. Upevnenie použitého izolačného materiálu na bridlicový povrch sa uskutočňuje po vyčistení tohto povrchu lepením pomocou plameňového nahrievania. Realizácia neobmedzí používanie budovy.

Výhody použitia

Ponuka farieb a vzorov

Vzory: kláštor, bobrí chvost, škridla, tehla
Základné farby: červená, zelená, sivá, hnedá
Pružnosť: 45%
Pružnosť pri teplote: -10°C
Bod tečenia: 120°C

Materiál: polyesterová bitúmenová fólia
Výrobca: Verona, Taliansko

Orientačný výpočet ceny

Orientačný výpočet ceny obsahuje vo variante:

 m2
 Sk
 €