Iné typy striech a obnovovacích prác:

strechy pokryté plochými bridlicovými šindľami

strechy pokryté eternitom a plechom

ploché strechy s použitím izolačnej lepenky

strechy pokryté vlnitými eternitovými tabuľami, oceľovým a trapézovým plechom

Tepelná a hydroizolácia plochých striech

Thermobase inštaláciaThermobase inštalácia II

Použitie

Modifikované bitúmenové izolačné platne THERMOBASE od spoločnosti INDEX S.p.A. používame ako hydroizolačné vrstvy proti zrážkovým vodám pri nových stavbách, ako aj pri renovácii starých budov. V našom sortimente sa nachádzajú vhodné výrobky na riešenie problémov súvisiacich s parotechnikou, hydroizoláciou a ochranou proti zrážkovým vodám.

Konštrukcia systému

THERMOBASE je hydro-tepelnoizolačný systém v rolkách, pozostávajúci z pásov tepelnej izolácie, pevne spojených s hydroizolačným polymér-bitúmenový pásom.
Ako izolant je použitý materiál:
- samozhášavý expandovaný polystyrén (THERMOBASE PSE)
- samozhášavý extrudovaný polystyrén (THERMOBASE PSE/E)
- spevnená kamenná vlna (THERMOBASE FR)
- polaminátovaný samozhášavý expandovaný polyuretan (THERMOBASE PUR).

THERMOBASE rieši obvyklé problémy projektantov a realizátorov:

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY
PSE
PSE/E
FR
PUR
Lambda:
0,031 kCAL/mh°C (0,036 W/m3K)
0,024 kCAL/mh°C (0,028 W/m3K)
0,038 kCAL/mh°C (0,044 W/m3K)
0,020 kCAL/mh°C (0,023 W/m3K)
Objem. hmotnosť:
20/25 AE: 20/25 kg/m3
36 kg/m3
FR 100/150: 100/150 kg/m3
35 kg/m3
Odolnosť voči stlačeniu:
20/25 1,2/1,6 kg/cm2 (50mm)
min 3,5 kg/cm2 (40mm)
FR 100/150: 0,6/1,1 kg/m2 (50mm)
min 1,4 kg/cm2 (30mm)
Parozábrana:
μ 50-70/20.000 u
μ 100-225/20.000 u
μ 1/20.000 u
μ 40-120/20.000 u
Hrúbka izolantu:
Tepelná odolnosť:
Tepelná vodivosť:
Tepelná odolnosť:
Tepelná vodivosť:
Tepelná odolnosť:
Tepelná vodivosť:
Tepelná odolnosť:
Tepelná vodivosť:
20
0,56
0,48
1,80
2,09
0,71
0,61
1,41
1,64
0,50
0,43
2,00
2,32
0,72
0,62
1,39
1,61
25
0,69
0,59
1,45
1,69
0,88
0,76
1,14
1,32
30
0,82
0,71
1,22
1,41
1,05
0,90
0,95
1,11
0,74
0,64
1,35
1,57
1,07
0,92
0,93
1,09
40
1,09
0,94
0,92
1,07
1,39
1,20
0,72
0,83
0,98
0,84
1,02
1,19
1,42
1,22
0,70
0,82
50
1,35
1,17
0,74
0,86
1,74
1,49
0,58
0,67
1,22
1,05
0,82
0,95
1,77
1,52
0,56
0,66
60
1,62
1,39
0,62
0,72
1,46
1,25
0,69
0,80
70
1,89
1,62
0,53
0,62
1,70
1,46
0,59
0,69
80
2,15
1,85
0,46
0,54
1,94
1,66
0,52
0,60

Realizácia

Umiestnenie izolačných platní na vhodne upravený povrch sa realizuje roztopením ohňom. Úplná izolácia proti vode je zabezpečená 10 centimetrovým pokrytím jednotlivých platní. Pri izolácii vertikálnych plôch môžeme použiť taký istý izolačný materiál, ako pri izolácii vodorovných plôch. Pritom netreba použiť žiadne oplechovanie. Podľa potreby sa pod hydroizoláciu dáva parozábrana (paroizolačná vrstva) a nad hydroizoláciu sa dáva parovetracia vrstva.

Nové hydroizolácie

Pri vyhotovení novej hydroizolačnej vrstvy proti zrážkovým vodám sa použije dvojitá vrstva. Horná vrstva hydrizolácie je špeciálna modifikovaná vrstva s hmotnosťou 4,5kg/m2.

Pri obnovách

Pri obnovách ako prvá vrstva sa použije vrstva s filcovou podložkou umožňujúcou parovetrania. Ako uzatváracia vrstva sa odporúča modifikovaná bitúmenová vrstva.

Cena

Cena izolácie závisí od hrúbky použitého tepelnoizolačného materiálu.

Orientačne, pri hrúbke 40 mm a realizácii novej strechy je cena za realizáciu 990 Sk/m2 s DPH / 32,86 €/m2 s DPH.