Iné typy striech a obnovovacích prác:

strechy pokryté plochými bridlicovými šindľami

strechy pokryté eternitom a plechom

ploché strechy s použitím izolačnej lepenky

tepelná a hydroizolácia plochých striech

Obnova striech pokrytých vlnitými eternitovými tabuľami, oceľovým a trapézovým plechom

pomocou farebnej, vzorkovanej izolačnej lepenky, napustenej modifikovaným bitúmenom

Oblasti použitia

Ponúkaná metóda je vhodná na obnovu zastaralých popraskaných a zatekajúcich striech budov, pokrytých vlnitými eternitovými alebo trapézovými oceľovými doskami, bez demontáže starej strešnej konštrukcie. Technológia je vhodná aj na obnovu izolácie strechy proti zrážkovým vodám sýpok poľnohospodárskych plodín, priemyselných budov, skladov, garáží a prístavieb. S pridaním vhodne dimenzovaným izolačným materiálom je možné súčasne s obnovou zlepšiť aj tepelne izolačné vlastnosti obytných domov.

Výhody technológie

Ponúkané vzory a farby: bobrovka, kláštorný, šindle, obdĺžnik

Na všetky práce poskytuje 12-ročnú záruku Akvaplast-Plus s.r.o.

Použité materiály

Výrobca: INDEX S.p.A. Verona, Taliansko

Orientačný výpočet ceny

Orientačný výpočet ceny obsahuje vo variante:

 m2
 Sk
 €